نخستین همایش

نخستین دوره همایش کاربران واحدهای V94.2 با حضور مدیران و کارشناسان صنعت برق در تاریخ 90/09/24 در نیروگاه شهدای پاکدشت (سیکل ترکیبی دماوند) به میزبانی شرکت مدیریت تولید برق دماوند برگزار شد و پیشنهاد ایجاد یک انبار استراتژیک جهت واحدهای V94.2 با توجه به کثرت این واحدها در کشور و وضعیت خاص کنونی ارائه شد. در دوره اول این همایش، علاوه بر ارائه مقالات تخصصی، مشکلات و مسائل موجود در مورد بهره‌برداری واحدهای V94.2 مطرح و کارشناسان حوزه های مختلف در این خصوص به تبادل نظر پرداختند.

فهرست