هفتمین همایش

هفتمین همایش کاربران واحدهای گازی و سیکل ترکیبی V94.2 به میزبانی شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا با همکاری انجمن صنفی کارفرمایی نیروگاه های کشور در مورخ 28 و 29 آذرماه سال 1396 و در محل مرکز همایش های موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.

فهرست