ششمین همایش

ششمين همايش كاربران واحدهاي V94.2 در تاريخ 23 و 24 آذر ماه و به ميزباني شركت مديريت توليد برق دماوند و تحت نظارت انجمن صنفي كارفرمايي نيروگاهها (اصنا) و با حضور خانواده بزرگ فعالان نيروگاهي برگزار شد.

با توجه به كثرت واحدهاي نوع V94.2 در كشور ، اين همايش با گرد هم آوردن كاربران ، سازندگان تجهيزات و قطعات و ارائه دهندگان خدمات اين نوع نيروگاهها در صدد آن است تا ضمن ايجاد تعامل در صدد كاهش مشكلات و ايرادات موجود و بهينه نمودن فعاليت اين نوع از نيروگاه ها بر آيد.

فهرست