اطلاعیه 2

با توجه به شرایط پاندمی به وجود آمده در کشور و عدم برگزاری دهمین همایش کاربران واحدهای گازی و سیکل ترکیبی V94.2 در سال 99 به اطلاع می رساند زمان برگزاری همایش دهم متعاقبا از طریق وب سایت اطلاع رسانی خواهد شد.

فهرست