کارگاههای آموزشی

صفحه اصلی > کارگاههای آموزشی

 در طول همایش، کارگاه های آموزشی متناسب با محورهای همایش برگزار خواهد شد. برنامه کارگاه ها متعاقباً اعلام خواهند شد.

از علاقمندان به ارائه کارگاه های آموزش درخواست می شود به بخش پیشنهاد کارگاه آموزشی مراجعه نمایند.