تاریخ های مهم

صفحه اصلی > تاریخ های مهم

تاریخ‌های مهم همایش به شرح زیر است:

آخرین مهلت ارسال مقالات و کارگاه‌ها: 1396/08/20

آخرین مهلت دريافت سؤالات: 1396/08/30

اعـلام نتـايج داوری:  1396/09/15